Над $7 милиона раздадоха на Супер Бол със сканиране на QR код. Казах ви на 28 Януари.

Над $7 милиона раздадоха на Супер Бол със сканиране на QR код. Казах ви на 28 Януари.