Инфлацията ви изяжда всичко докато хората инвестират! Защо и докога ще нанкаш човече?

Инфлацията ви изяжда всичко докато хората инвестират! Защо и докога ще нанкаш човече?
Photo by Colton Duke / Unsplash