Как планирам да си купя Бугати през 2022 година. Планът е готов $2.7М но чакаме картите на масата!

Как планирам да си купя Бугати през 2022 година. Планът е готов $2.7М но чакаме картите на масата!
Photo by Kevin Fitzgerald / Unsplash