Как тази седмица с $100 можеше да вземеш днес $900000. Къде си влагаш времето днес и защо ?

Как тази седмица с $100 можеше да вземеш днес $900000. Къде си влагаш времето днес и защо ?
Photo by Etienne Martin / Unsplash