Какво става с Китай? В коя компания ще се налеят милиарди след 25 август. Крипто на $0.11 и НФТ.

Какво става с Китай? В коя компания ще се налеят милиарди след 25 август. Крипто на $0.11 и НФТ.
Photo by Kevin Ku / Unsplash