Какво става в момента на пазара и кой ще спечели в дългосрочен план! Сделката няма да стане!

Какво става в момента на пазара и кой ще спечели в дългосрочен план! Сделката няма да стане!