Колко процента направиха всички месечни абонати в последните 7 дни? Ще ти кажа +400% на НФТ !

Колко процента направиха всички месечни абонати в последните 7 дни? Ще ти кажа +400% на НФТ !
Photo by Japheth Mast / Unsplash