Кои компании в момента са на 80% разпородажба. Умните инвеститори не спят и не се страхуват.

Кои компании в момента са на 80% разпородажба. Умните инвеститори не спят и не се страхуват.
Photo by GR Stocks / Unsplash