Моите студенти вчера купиха проекта за $320 и днес продадоха за $10741! Добра печалба ли е ?

Моите студенти вчера купиха проекта за $320 и днес продадоха за $10741! Добра печалба ли е ?
Photo by Josh Appel / Unsplash