На плажа без пари или пред компютъра с пари ? Това лято ще направи много нови милионери.

На плажа без пари или пред компютъра с пари ?  Това лято ще направи много нови милионери.
Photo by Nick Chong / Unsplash