Най - доброто време да станеш милионер от 2011 година насам ! Сега действаш или 2030 година?

Най - доброто време да станеш милионер от 2011 година насам ! Сега действаш или 2030 година?
Photo by Stephen Dawson / Unsplash