Отново дадох преди 5 дни нфт което направи 300% печалба. Колко от вас купиха ? Какво ново на 🚀

Отново дадох преди 5 дни нфт което направи 300% печалба. Колко от вас купиха ? Какво ново на 🚀
Photo by Jonathan Borba / Unsplash