Президента ще бъде един от лекторите на най - голямата НФТ среща в света ! 4 дни в Ню Йорк.

Президента ще бъде един от лекторите на най - голямата НФТ среща в света ! 4 дни в Ню Йорк.
Photo by Bjorn Pierre / Unsplash