Taзи компания ще те направи богат. Никога няма да си продам нейните акции дори и да са по $4000.

Taзи компания ще те направи богат. Никога няма да си продам нейните акции дори и да са по $4000.
Photo by Tim Bogdanov / Unsplash