Това НФТ ще направи минимум 300% в следващите 17 дни. Как да биеш инфлацията с лекота.

Това НФТ ще направи минимум 300% в следващите 17 дни. Как да биеш инфлацията с лекота.
Photo by Shubham Dhage / Unsplash