Достъпни цени за всеки в тези нови проекти на $0.0021, $0.00091. Търсим 500%- 1000%