Всяко едно дете на 18 години трябва да има в банката поне $1/4 милион от мама и тати за старт!

Всяко едно дете на 18 години трябва да има в банката поне $1/4 милион от мама и тати за старт!
Photo by Carlos Muza / Unsplash