Всеки който има пари в банката трябва да се подготви за промяната.

Всеки който има пари в банката трябва да се подготви за промяната.
Photo by Adam Nir / Unsplash