Започваме новата година с 300% НАГОРЕ. Защо пропускаш това и кога ще вземеш нещата в ръце?

Започваме новата година с 300% НАГОРЕ. Защо пропускаш това и кога ще вземеш нещата в ръце?
Photo by SpaceX / Unsplash