Защо искаш да имаш това а бездействаш приятелче. Жените не мечтаят за слабаци 100%.

Защо искаш да имаш това а бездействаш приятелче. Жените не мечтаят за слабаци 100%.
Photo by Jernej Graj / Unsplash