Защо не мога да взема решение и отивам на работа нещастен?

Защо не мога да взема решение и отивам на работа нещастен?
Photo by Aarón Blanco Tejedor / Unsplash

Главните изпълнителни директори на големи компании получават огромни суми пари, но добрите също правят нещо, което повечето от нас избягват.


Те взимат решения. Всъщност това е до голяма степен ядрото на работата. Дали да затворите завод, да отворите магазин, да създадете подразделение, да инвестирате в нова технология... Това е частта, която създава най-голяма стойност. Когато ходим на работа, повечето от нас просто отиват на работа. Ние вършим работата си, отговаряме на входящите, усъвършенстваме занаята си, правим малко продажби. Решенията се отлагат или се игнорират напълно. И все пак стратегическите решения могат да променят дъгата на нашата кариера и удовлетворението ни от работата.

Ето прост списък с въпроси: Кои са петте големи решения на бюрото ви в момента? Други на вашата позиция биха ли имали различен списък? Колко от деня ви прекарвате в изучаване на това, което трябва да знаете, за да вземете тези решения? И можете ли да ги направите всички до петък?