Защо оставяш със затворени очи докато хората правят хиляди левове за минути докато са в кафето

Защо оставяш със затворени очи докато хората правят хиляди левове за минути докато са в кафето
Photo by Jason Leung / Unsplash