Защо 99% от хората работят за 20лв на час докато има възможност да печелят 200лв на час? Страх!!!

Защо 99% от хората работят за 20лв на час докато има възможност да печелят 200лв на час? Страх!!!
Photo by NeONBRAND / Unsplash